NY
BOLIGPLAN

Ny boligplan Nr. 1 av 4

Gjennom dereguleringene på 1980-og 1990-tallet har vi lagt vekk ambisjonene på vegne av boligarkitekturen, og erstattet boligpolitikk med boligmarked. Kvaliteten på det vi bygger maner nå til folkeopprør, den kommersielle leiesektoren er ute av kontroll, og de kommunale sosialboligene holder ikke tritt med behovet. I hovedstaden vurderer byrådet å lempe på leilighetsnormen, slik at de minste leilighetene kan bli enda mindre. Med nordvendte ettromsleiligheter, Laila-løsning og kjøkkenet på stua, nærmer vi oss igjen de stusselige boligforholdene fra starten av forrige århundre. I byene er boligspekulasjon en ny felles karrierevei, mens bolig på bygda er et tapsprosjekt. Og samtidig som boligprisene stiger til værs, og boligdrømmen slår sprekker, har den faglige og kritiske boligdebatten nådd et bunnpunkt. Det er behov for høylytt nytenkning om hva vi som samfunn mener med det å bo.

Vi har derfor etablert dette tidsskriftet – samt foreningen med samme navn – og inviterer arkitekter, samfunnsvitere, aktivister, politikere og leie- og låntakere til å diskutere spørsmålet: Hva kan være en boligpolitikk for vår tid? Publikasjonen tar opp tråden fra tidsskriftet PLAN utgitt i fire utgaver, mellom 1933 og 1936. NY BOLIGPLAN nr. 1 er den første i rekken av totalt fire utgivelser, som skal slippes årlig frem til 2027, med et samlet mål om å formulere alternativer til det vi til daglig omtaler som «boligmarkedet».

NY BOLIGPLAN Nr. 1

Nr 1, 2024

Bidrag av Johan-Ditlef Martens, Ketil Moe, Alf Jørgen Schnell, Nagy Makhlouf, Karl Otto Ellefsen, Ellen de Vibe, Søstra100, Ragnhild Brochmann, Rolf Barlindhaug, Jonas Løland, Jardar Sørvoll, Oda Ellensdatter Solberg og Anne-Kristine Kronborg.

KJØP HER

Redaksjon: Kim Pløhn og Erlend Sjåvik Redaksjonsråd: Anne-Rita Andal, Ebba Boye og Johan-Ditlef Martens Grafisk design: Aslak Gurholt Papir: Munken Pure Rough 90 g Skrift: Antique Legacy Trykk: Nilz & Otto Grafisk AS Utgitt av Pax Forlag – en del av Forente Forlag AS, 2024 ISBN 978-82-530-4486-6

Utgitt med støtte fra Stiftelsen Fritt Ord og Norsk Kulturråd

Om foreningen

Ny boligplan jobber for å drive frem en kritisk og konstruktiv samtale om hva som kan være en boligpolitikk for vår tid. Foreningens arbeid inkluderer utgivelsen av tidsskriftet med samme navn, seminarer, forelesninger, rådgivning og arkitekturvirksomhet. I tillegg til å undersøke følgene av de siste tiårenes boligpolitiske stillstand, deler vi andre lands løsninger, og formidler gode referanseprosjekter til politikere, fagfolk, interesseorganisasjoner, fagforeninger og byggfellesskaper. Vi har som langsiktig mål å bidra til etableringen av en ikke-kommersiell boligsektor i Norge. Foreningen NY BOLIGPLAN er uavhengig, men har tilhørighet til venstresiden i norsk politikk.

Kontakt

Generelle henvendelser: post@nyboligplan.no

Jonas Løland: 45297983 / jonas@nyboligplan.no

Kim Pløhn: 92500292 / kim@nyboligplan.no

Erlend Hanssen Sjåvik: 93205420 / erlend@nyboligplan.no

Instagram

NY
BOLIGPLAN